0

Warrior Season 1

ขวางการขนส่งฝิ่นที่ท่าเรือ Young Jun กับ Ah Sahm รวมทั้ง Bolo ร้อยโท Hop Wei ของเขาสำหรับการตกลงใจตกลงใจส่งข้อความไปยัง Long Zii Big Bill and Lee ตรวจฉากการฆาตกรรมที่น่าหวาดกลัวในซอยต่อจากบาร์ไอริช The Banshee เพ็ญเบลคเมียสาวของนายกเทศมนตรีซานฟรานซิสโกเจอตนเองในช่วงเวลาที่ไปเยี่ยมท่าเรือกับยาวัวบคนใช้คนจีนของคุณ Ah Sahm จ่ายราคาแพงชันสำหรับเล่นวีรบุรุษ Long Zii ชำระล้างรวมทั้งจัดระบบเพื่อการเข่นฆ่าเยอะขึ้น