0

Black Spot จุดดับสยอง Season 1

ในเขตพื้นที่แคบ ๆ ของ Villefranche ที่หายไปในใจกลางป่าใหญ่อัตราการเกิดอาชญากรรมสูงกว่าที่อื่น ๆ ในพื้นที่ถึงหกเท่า พันตรีอาชญากรรมใหม่ลอเรนไวส์แก้ปัญหาด้วยความช่วยเหลือของทีมที่ไม่ธรรมดาทำให้เธอจมลึกลงไปในความลับของพื้นที่