• Server 1
0

Chernobyl Season 1 ตอนที่ 3

Lyudmilla Ignatenko ชาว Pripyat ไม่สนใจคำเตือนเรื่องการปนเปื้อนของสามีนักดับเพลิง Valery Legasov วางแผนการกำจัดสิ่งปนเปื้อนด้วยความเสี่ยงของมนุษย์