• Server 1
0

Marianne (2019) นิยายอาถรรพ์ Season 1 ตอนที่ 5

เมื่อสิบห้าปีก่อนในการประมูลเพื่อขับไล่ฝันร้ายของ Emma เพื่อน ๆ มารวมตัวกันที่โรงเรียนเก่าของพวกเขาเพื่อทำพิธีกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา